Arie

Pr. Selafiil despre marturisirea Sf. Nicolae

Posted on iunie 8, 2008. Filed under: Arie, ecumenism, palma Sf Nicolae, Pr. Selafiil de la Noul Neamt, Sf. Spiridon, Sinodul I Ecumenic, teologie, viata Sf. Nicolae | Etichete:, , , |

Din cartea „Dragostea care nu cade niciodată”

Ed. Cathisma

Bucureşti, 2008

Ieromonah Savatie Baştovoi

În România, în timpul Liturghiei, au invitat un cardinal catolic în altar şi l-au aşezat pe locul înalt [un tron în altar pe care se aşează doar episcopul].


Catolici? Ei, treaba lor ce-or făcut ei acolo. I-or făcut cinste omenească, dar Dumnezeu nu i-o făcut. Numai Dumnezeu, dacă a arăta El dreapta credinţă! Dar cu aiştia n-o mai scoţi la capăt, ei au dreptatea lor. Spune ei, iaca aşă, aşă, aşă, Dumnezeu o arătat dreapta noastră credinţă prin minuni.


De ce se spune că la Sobor Sfântul ierarh Nicolae nu-l suferea pe Arie? Aşa de tare era el avan, Sfântul Nicolae! Şi când mărturisea el dreapta credinţă s-o supărat şi i-o tras o palmă. Sfinţii Părinţi or luat şi l-or judecat, vrasăzică, pe Sfântul Nicolae şi l-or dat la pedeapsă într-o cameră. Şi când s-or dus a doua zi dimineaţă, că ei l-or dat dezbrăcat, l-or găsit îmbrăcat cu veştminte şi cu Evanghelia în mână. Şi atunci or văzut anume că el îi drept, vrasăzică. Dumnezeu o arătat că râvna lui care era deasupra ereticilor îi bună. (mai mult…)

Citește articolul întreg | Make a Comment ( None so far )

Sinodul Ecumenic de la Niceea (325)

Posted on iunie 7, 2008. Filed under: Arie, Mirul Iubirii lui Hristos, palma Sf Nicolae, Sf. Andrei Criteanul, Sinodul I Ecumenic, teologie, viata Sf. Nicolae | Etichete:, , , |

Din cartea „Sfântul Ierarh Nicolae – mirul iubirii lui Hristos”

Ed. Pars Pro Toto

Iaşi, 2007

Diac. Dr. Ioan Valentin Istrati


Răspunde adevărului istoric apărarea curajoasă a credinţei ortodoxe de către sfânt în ambientul ostil şi păgân al vremii. Episodul apărării credinţei ortodoxe de către Nicolae în faţa tuturor ierarhilor adunaţi la Sinodul I Ecumenic este bine cunoscut. Mărturia lui Eustratie de Constantinopol în favoarea acestei afirmaţii este importantă. Criticul german Gustav Anrich acceptă aceste informaţii, găsind-o în Vita per Michelem. O informaţie interesantă aflăm la istoricul bizantin Teodor Lectorul, care a citat lista celor 318 părinţi participanţi la Sinodul I ecumenic de la Niceea pe Nicolae de Mira. Cu toate că unii cercetători cred că oraşul Mira era în secolul al IV-lea prea mic pentru a fi sediu episcopal, totuşi această mărturie este de o importanţă deosebită.
(mai mult…)

Citește articolul întreg | Make a Comment ( 2 so far )

Apărarea credinţei creştine împotriva ereziilor

Posted on iunie 5, 2008. Filed under: Arie, Mirul Iubirii lui Hristos, Sf. Andrei Criteanul, Sinodul I Ecumenic, teologie, viata Sf. Nicolae | Etichete:, , |

Din cartea „Sfântul Ierarh Nicolae – mirul iubirii lui Hristos”

Ed. Pars Pro Toto

Iaşi, 2007

Diac. Dr. Ioan Valentin Istrati


Nicolae a continuat lucrarea sa pastorală şi misionară în mijlocul credincioşilor din Mira şi împrejurimi. Credinţa însă nu avea doar duşmani din exterior, ca păgânismul sau imoralitatea, ci şi din interior, prin mulţimea de erezii care răsăreau în biserică datorită orgoliului pseudo-teologic al unor lideri religioşi sau datorită influenţei raţionaliste a filosofiei antice asupra doctrinei creştine.
(mai mult…)

Citește articolul întreg | Make a Comment ( None so far )

Expresii teologice în Acatistul Sf. Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei

Posted on iunie 4, 2008. Filed under: Acatistul Sf. Nicolae, ajutor, Arie, ocrotire, palma Sf Nicolae, rugaciune, Sinodul I Ecumenic, teologie, viata Sf. Nicolae, vindecare | Etichete:, |


Pr. Dorin Picioruş.

[sursa: http://bastrix.wordpress.com]


Ajutorul Sfântului Nicolae e privit ca o vărsare de mir de mult preţ către toată lumea [Condac 1]. Rugăciunile Sfinţilor umplu de bună mireasma harului pe cei care se roagă lor. /Îndrăznirea către Dumnezeu [Cf. Ibidem] înseamnă starea de intimitate a Sfinţilor cu Dumnezeu, prin care cer de la Dumnezeu mântuirea celor credincioşi./ Slobozirea de necazuri = eliberarea de ele [Cf. Ibidem]. /


A fi însuflat/insuflat de suflarea Duhului Sfânt înseamnă a fi luminat, condus, inspirat, plin de Duhul Sfânt care ne îndeamnă şi ne face să înţelegem fapte şi cugetări dumnezeieşti. [Icos 1, stih 7]/ A astupat gurile ereticilor = le-a dovedit netemeinicia ereziilor lor cu fapta şi cu cuvântul [Icos 1, stih 12]./ orbire cu eresul = îndoctrinarea cu o erezie care te dezgoleşte de harul lui Dumnezeu, fapt pentru care nu mai vezi adevărul pentru că ai orbit duhovniceşte. [Condac 2]/


Sf. Nicolae a curăţit lumea de învăţăturile nedrepte ale lui Arie, cf. Condac 2. Erezia e văzută ca o întinare a minţii, a puterii normale de judecată a omului credincios. Orice gând eretic şi orice patimă crezută drept adevăr ne întinează puterea de judecată a minţii noastre./ Grabnic ajutător [Icos 2, stih 2] = care ne ascultă rugăciunile cu mare repeziciune, dacă ele sunt făcute din adâncul inimii noastre./ Cald folositor [Icos 2, stih 3] = cel care ne ajută cu delicateţe; ale cărui minuni şi fapte în viaţa noastră ne umplu de dulceaţa iubirii lui, de frumuseţea dragostei lui. /

(mai mult…)

Citește articolul întreg | Make a Comment ( 1 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...